Etiket antik yunan

Herodot’a Güvenilebilir mi?

Herodot’a Güvenilebilir mi? Antik tarihçi Herodot, MÖ 484 civarında, Küçük Asya olarak adlandırılan Anadolu Yarımadası’nın güney batısında yer alan Karya bölgesindeki Halikarnasos (Bodrum) şehrinde doğdu. Heredot’un Batı medeniyetine en büyük katkısı, yazılı ilk düzenli tarih metinlerini üretmiş olmasından geliyor. Heredot…