Etiket süryanilik tarihi

Süryanilik ve Süryaniliğin Yok Oluşu

Süryanilik ve Süryaniliğin Yok Oluşu Hristiyanlık inancını benimseyen ilk kavimlerden biri olan Süryaniler; tarihin eski dönemlerinden aşina olduğumuz Asurlular, Babiller, Sümerler ve Aramilerin devamıdır. Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Tur Abdin bölgesi, Süryanilerin tanrıya iman ettikleri yeri teşkil eder. Süryanice “Kulların…