Etiket türk sinema tarihi ders notları

Türk Sinema Tarihi

TÜRK SİNEMA TARİHİ Osmanlı İmparatorluğunda ise ilk film gösterimi Yıldız Sarayı’nda 1896’da gerçekleştirilmiştir. İlk Türk filmi Fuat Uzkınay Ayastefanos Rus Abidesi filmidir. Fuat Uzkınay yapımcı olarak Ahmet Fehim Efendi ise yönetmen olarak Mürebbiye filmini çekmişlerdir. Bu film Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın…