Etiket postmodernizm akımı

Postmodernizm, Müşahedat ve Diğerleri

POSTMODERNİZM, MÜŞAHEDAT ve DİĞERLERİ Türk edebiyatındaki postmodernizm tartışması, geçmişteki köklerinden bağımsız bir şekilde ortaya çıkmamıştır. Türk edebiyatında modernizmi ve postmodernizmi anlamak için yapılması gereken ilk iş Tanzimat dönemi metinlerine müracaat etmektir. Yeni Türk edebiyatında bu bağlamda adını ilk anacağımız yazar…