İçimizdeki Yılan Şahmeran

İçimizdeki Yılan Şahmeran

Dünya mitlerinde önemli yer tutan yılan sembolü, Türk kültüründe Şahmeran olarak karşımıza çıkar. Şahmeran; yeniden doğuşu, doğurganlığı, bereketi ve bilgeliği temsil eder. Bu özelliklerine baktığımızda Şahmeran’ın kadın ve anne yönünü görürüz. Şahmeran efsanelerde de “yılanların anası” olarak yer alır.

Şahmeran görseli

Efsaneye göre Şahmeran bir kuyuda saklanmaktadır. Sureti kadın bedeniyse yılan şeklindedir. Dünyanın tüm ilmine sahiptir. Bilgelik aşılayan, hastalıklara şifa dağıtan aynı zamanda da öldürücü olan güçleri vardır. Hikayede onu açığa çıkaran kişi olan Camsab, vezir yüzünden Şahmeran’ın ölümüne sebep olur. Kral, vezir ve Camsab; Şahmeran’ın etinin suyunu içer. Kral iyileşir, vezir zehirlenerek ölür. Camsab ise dünya ilmine sahip olur. Bu bilgelik veren su onu Lokman Hekim yapar ve Şahmeran’ın her hastalığı iyileştirici gücüne sahip olur.

En çok Uzak Doğu felsefelerinde karşımıza çıkan Kundalini enerjisi, yılan motifiyle temsil edilir. Sarmal halde, tıpkı bir yılan gibi insanın kuyruk sokumuna yaratılıştan beri yerleşmiş, pasif halde bulunan dişil enerjidir. Kundailini, öğretilerde yılan olarak tasvir edilir. Bu dişil enerji insanın içinde açığa çıkarsa o kişinin tüm hastalıklarına şifa verir ve kişiye bilgelik aşılar. Kundalini aynı zamanda insanın içinde uyanışıyla bize yeniden doğuşu anımsatır. Bu yönüyle de dişil bir enerji yansıtır.

Efsaneye bakacak olursak aslında Şahmeran olarak anlatılmak istenen insanın özündeki yılan, Kundalini enerjisidir:

Kundalini’nin kuyruk sokumunda uyuması Şahmeran’ın kuyuda saklanmasına benzetilir. İnsan Camsab’ın Şahmeran’ı açığa çıkarması aslında kendi içindeki yılan enerjisini uyandırmasıdır. Şahmeran’ın Camsab’ı Lokman Hekim yapması ise Kundalini’nin uyandığında kişiye bilgelik vermesidir. Şahmeran’ın krala şifa vermesi Kundalini’nin hastalıkları iyileştirici gücünü anlatır. Veziri öldürmesi ise insanın yaptığı kötülüklerin, kendi içindeki enerjiyle yine kendine döneceğini anlatır. Son olarak Şahmeran’ın ölmesi, Kundalini’nin insanı evrenle bütünleştirip insanın teklik haline son vermesini anlatır.

İçimizdeki Şahmeran’ı bulmak ümidiyle…

Funda Akyol Çelik
Funda Akyol Çelik
Articles: 5

Leave a Reply