YİN YANG’A YUKARIDAN BAKIŞ

YİN YANG’A YUKARIDAN BAKIŞ

Kadim bilgilere göre eskiden, çok eskiden insanlıktan önce, evren yaratımından önce sadece sonsuzluk vardı. Büyük bir sonsuzluk… Teklik, hiçlik, varlık, yokluk… Sonsuzluk… Sevgiyi, nefreti; varoluşu, yok oluşu; dişiyi, erili; savaşı, barışı; aydınlığı, karanlığı içinde barındıran derin bir sonsuzluk… Günün birinde bu sonsuzluk kendini ayırmaya karar verir. Bunlar İlah’ın dişil ve eril güçleridir. İşte bu dişil güç Yin, eril güçse Yang’dır.

Doğada her şey zıttıyla var olmuştur. Bu zıtlıklar evrenin dengesini oluşturur ve aslında birbirinin devamıdır . Birbirini içinde taşır ve birbirine dönüşebilirler. Yin pasif enerji, Yang aktif enerjidir. Yin sezgisel güç, Yang mantıksal güçtür. Yin karanlık, Yang aydınlık ; Yin soğuk, Yang sıcak ; Yin ay, Yang güneş; Yin arzu, Yang eylemdir. Bir paranın iki yüzü gibidirler , birbirini tamamlarlar.

Taoizmin en önemli ilkesi olan Yin Yang, iyilik içinde kötülük, kötülük içinde iyilik barındırdığını düşündürse de durum aslında bu kadar basit değildir. Yin Yang ikilikten oluşmuş bir bütündür. Bu bütün içinde hem eril gücü hem dişil gücü barındırır. Bu iki zıtlık aslında birbirini tamamlamalıdır. Örneğin Hindu inanç sisteminde evren yaratılmadan önce İlah yaratım için kendini ikiye böler. Dişi güç Adi Shakti ve eril güç Shiva birbirini oluşturarak birbirinden ayrılır. Ve evren  yaratımı başlar. Günün birinde bu ikilik yeniden birleşir ve bütünleşme gerçekleşir. Tıpkı gece olmadan gündüz olmayacağı gibi Shakti olmadan Shiva olamaz. Tıpkı karanlık ve aydınlığın birbirini tamamladığı gibi eril ve dişinin birbirini tamamlaması ve dengelemesi gerekir. Aslında ikisi bir bütündür. Kendi hayatlarımıza baktığımızda kadın ve erkek yarım insandır ve tıpkı Adi Shakti ve Shiva’nın bütünleşmesi gibi kadın ve erkeğin dişil ve eril güçlerini, enerjilerini birleştirmeleri gerekir. Bu masum bütünleşmede dişinin erili tehlikelere karşı uyarması, erilin dişiyi dış etkilere karşı koruması Yin Yang enerjisine bir örnektir. Kültürümüzdeki kadının sağ yanına erkeğin, erkeğin sol yanına kadının yerleşmesi aslında Yin Yang enerjisidir. Bu ruhun ait olduğu güce erişmesi için olması gerekendir.

Yin Yang’ın sırrını Yunan Mitolojisinde de bulabiliriz. Zeus’un hikayesinde; bir gün Zeus insanlara sinirlenir ve gösterişli şimşeğiyle insanların ruhunu ikiye böler ve onları diğer parçalarından ayrı yaşamakla lanetler. Yani insan, ruhunu tamamlayabilmek için ömrünü dişil ya da eril yönünü yani ruh eşini arayarak geçirir.

“Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret”
Lao Tzu

Funda Akyol Çelik
Funda Akyol Çelik
Articles: 5

Leave a Reply